MAI XUÂN PHÚC

MAI XUÂN PHÚC

Đại diện VP Sài Gòn
DƯƠNG ĐÌNH NGỌC THIỆP

DƯƠNG ĐÌNH NGỌC THIỆP

Trưởng phòng CCM
LÊ THANH TUẤN

LÊ THANH TUẤN

Trưởng bộ phận QA,QC
ĐỖ HA

ĐỖ HA

Trưởng Bộ phận Thiết kế MEP
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

TRƯỞNG BP THIẾT KẾ KẾT CẤU
LÊ HUY AN

LÊ HUY AN

Chỉ huy trưởng CSA
NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chỉ huy trưởng CSA
NGUYỄN VĂN QUANG

NGUYỄN VĂN QUANG

Chỉ huy trưởng CSA
ĐỒNG PHƯỚC DƯƠNG

ĐỒNG PHƯỚC DƯƠNG

Chỉ huy trưởng CSA
ĐẶNG MINH PHỤNG

ĐẶNG MINH PHỤNG

Chỉ huy trưởng CSA
PHẠM NGỌC HOÀNG

PHẠM NGỌC HOÀNG

Chỉ huy trưởng CSA
TRẦN THANH QUANG

TRẦN THANH QUANG

Chỉ huy trưởng CSA
CAO XUÂN TRƯỜNG

CAO XUÂN TRƯỜNG

Chỉ huy trưởng MEP
NGUYỄN XUÂN HOÀNG

NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Chỉ huy trưởng MEP