Tại sao chọn Dinco?

LÀM VIỆC AN TOÀN

LÀM VIỆC AN TOÀN

Chúng tôi quan tâm đến công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Chúng tôi tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu để nâng cao kinh nghiệm của nhân viên.
DINCO QUAN TÂM

DINCO QUAN TÂM

Chúng tôi luôn quan tâm đến các chính sách đãi ngộ và phúc lợi của nhân viên.
PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi tạo điều kiện để mọi nhân viên đạt được thành công trong sự nghiệp của họ tại DINCO.
MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO

MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO

Chúng tôi tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo của mỗi cá nhân trong công việc.
ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIỆN

ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIỆN

Chúng tôi đã tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Vị trí tuyển dụng

Kỹ sư đấu thầu MEP

Kỹ sư đấu thầu MEP

Thông tin tuyển dụng vị trí Kỹ sư đấu thầu MEP tại văn phòng Đà Nẵng tháng 11/2023. Mời bạn tham khảo!
Kỹ sư ShopDrawing

Kỹ sư ShopDrawing

Thông tin tuyển dụng vị trí Kỹ sư ShopDrawing tại văn phòng Đà Nẵng tháng 11/2023. Mời bạn tham khảo!
Giám sát MEP

Giám sát MEP

Thông tin tuyển dụng vị trí Giám sát MEP tại văn phòng Đà Nẵng tháng 11/2023. Mời bạn tham khảo!
Kỹ sư thiết kế MEP

Kỹ sư thiết kế MEP

Thông tin tuyển dụng vị trí Kỹ sư Thiết kế MEP tại văn phòng Đà Nẵng tháng 9/2023. Mời bạn tham khảo!
Kỹ sư xây dựng tiếng Trung

Kỹ sư xây dựng tiếng Trung

Thông tin tuyển dụng vị trí Kỹ sư xây dựng tiếng Trung tại văn phòng Đà Nẵng tháng 5/2023. Mời bạn tham khảo!
Chủ trì thiết kế MEP

Chủ trì thiết kế MEP

Thông tin tuyển dụng vị trí Chủ trì thiết kế MEP tại văn phòng Đà Nẵng tháng 5/2023. Mời bạn tham khảo!